A A A
PG Westland

Online marktplaats voor onderlinge hulp

logo hulpinje buurt

Mensen doen iets voor elkaar, omdat het even nodig is, men iemand kan helpen of bijvoorbeeld gewoon omdat iemand gezelschap nodig heeft. Van die kleine dingen die in de buurt, wijk of woonkern zo gewoon zijn. Via deze website wordt digitaal vraag en aanbod één op één aan elkaar gekoppeld.
Via www.hulpinjebuurt.nl kan men nu zelf een maatje aanvragen of voor iemand aanvragen, of hulp aanbieden. Op de site staan mensen uit de buurt of de omgeving die graag willen helpen, of een klusje hebben. www.hulpinjebuurt.nl werkt heel eenvoudig en veilig. De privégegevens worden niet getoond op de website. Indien iemand wil reageren op een maatjesaanvraag, zorgt het systeem ervoor dat men een e-mail ontvangt, waarmee men de gegevens van het hulpaanbod kan doornemen. Men bepaalt zelf of men wel/niet ingaat op het aanbod. Voorwaarde is wel dat men een e-mailadres heeft.