A A A
PG Westland
PG Westland: 

Annemiek Koremansprijs

Het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap LSR, een landelijke koepelorganisatie van ruim 500 cliëntenraden in de gehandicapten- en curatieve sector, heeft de Annemiek Koremansprijs in het leven geroepen. De prijs is 26 juni 2013 voor het eerst uitgereikt aan Annemiek Koremans zelf. Volgens de organisatie draagt deze prijs haar naam vanwege haar enorme inzet voor collectieve medezeggenschap. Koremans heeft de afgelopen jaren vele functies binnen de medezeggenschap bekleed als voorzitter van het Platform Gehandicapten Westland, lid van de cliëntenraad van verzorgingshuis De Terwebloem en voorzitter van de cliëntenraad van Sophia Revalidatie. Vooral in het Westland geniet zij grote bekendheid door haar optreden. Daarnaast is ze lid van het consumentenpanel Regiotaxi Stadsgewest Haaglanden en was zij van 2004 tot voorjaar 2013 voorzitter van de raad van toezicht van het LSR.
Al deze functies vervult Annemiek vanuit haar drive om voor ieder mens het beste te realiseren. In het bijzonder voor mensen in een kwetsbare en afhankelijke positie. Daarbij staat onderlinge solidariteit voor Annemiek hoog in het vaandel. Door haar inzet symboliseert Koremans de waarde van medezeggenschap en solidariteit. Het is dan ook meer dan verdiend dat deze prijs naar haar is vernoemd en aan haar is uitgereikt.
De Annemiek Koremansprijs wordt tweejaarlijks door het LSR uitgereikt aan een persoon of groep die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor medezeggenschap via de cliëntenraad in zorg en welzijn. De inzet kenmerkt zich door activiteiten die zich richten op het bevorderen van collectieve medezeggenschap en onderlinge solidariteit.
Wij, als PGW, zijn trots op een voorzitter zoals Annemiek!