A A A
PG Westland

Burgers met een beperking in noodsituaties herkenbaar voor hulpverleners

In aanwezigheid van Caroline van Meeteren van de brandweer Haaglanden, heeft wethouder De Goeij op maandag 17 maart een attentiebord ’beperking!’ op de meterkastdeur van de woning van Birgitte Eekhout bevestigd. Birgitte heeft een mobiliteitsbeperking en zit in een rolstoel. Door middel van de driehoekige sticker met het symbool van een rolstoel ziet de brandweer bij noodsituaties: hier woont een persoon met een verplaatsingsprobleem, dus is speciale actie noodzakelijk! De brandweer heeft immers de taak om bij binnenkomst eerst actie te ondernemen richting meterkast. Met stickers op de binnenkant van de meterkastdeur denkt het PGW een bijdrage te leveren aan een snelle en veilige hulpverlening aan mensen met een verminderde zelfredzaamheid. In samenwerking met de brandweer heeft het platform in navolging van de attentieborden in het verkeer, de driehoekige stickers met rode rand en verschillende symbolen ontwikkeld. Klik hier voor de voorbeelden.

Het PGW en de brandweer werken al langere tijd samen om de hulpverlening aan mensen met een beperking zo accuraat mogelijk te laten verlopen. Door middel van het bevestigen van de sticker kan iemand met een beperking aan hulpverleningsorganisaties aangeven dat er iemand met een beperking in het huis aanwezig is. In tijden van nood (brand, evacuatie ed) is het belangrijk dat hulpverleners snel kunnen zien met wie ze te maken hebben.
De stickers met symbolen zijn bedoeld voor mensen met een beperking. Er zijn vier soorten stickers. Een met een  symbool van een rolstoel voor rolstoelgebruikers en andere mobiliteitsbeperkingen. Een met een oor voor mensen met gehoorproblemen. Een oog voor mensen met een beperking in het zien en tot slot een sticker met het symbool longen en zuurstoffles voor mensen met ademhalingsmoeilijkheden.