A A A
PG Westland
PG Westland: Organisatie » Wat doet PGW?

Organisatie

Vanuit de vrijwilligers is een bestuur samengesteld dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in het PGW. Daarnaast neemt het bestuur de beleidsbeïnvloeding richting gemeente, organisaties, bedrijfsleven en particulieren voor haar rekening.

Onder het bestuur zijn werkgroepen ingesteld, die een bepaalde activiteit voor het platform uitvoeren. Op basis van belangstelling en vaardigheden en in goed overleg kunnen de vrijwilligers zich aansluiten bij een of meerdere werkgroepen. Elke werkgroep kent een coördinator die verantwoordelijk is voor het functioneren van de werkgroep.