A A A
PG Westland
PG Westland: Organisatie » Sponsoring

Sponsering

Stichting Platform Gehandicapten Westland heeft de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor de stichting geen erf- of schenkingsbelasting hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen, die de stichting gebruikt voor het algemeen belang. Donateurs kunnen de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Schenken en giften

Eenmaal per jaar verstuurt PG Westland een kwitantie aan alle donateurs. Daarop staat een overzicht vermeld met de giften aan Stichting Platform Gehandicapten Westland in het voorgaande jaar. Dit overzicht kan door donateurs gebruikt worden voor hun belastingopgave. Voor meer informatie over belastingtechnische zaken, kijk op de website van de belastingdienst.

Beloning

Stichting Platform Gehandicapten Wetland is een organisatie zonder winstoogmerk, die met financiële steun van de Gemeente Westland en sponsort volledig wordt gerund door 75 vrijwilligers. De vrijwilligers doen dit belangeloos en ontvangen géén loon of vrijwilligers-vergoeding.

Bank

IBAN NL70 RABO 0108299295

Kamer van Koophandel

K.v.K: 27263298

RSIN: 815213906