A A A
PG Westland
PG Westland:  » Overleg met gemeente Westland

Overleg met gemeente Westland

PGW heeft advies gegeven over de volgende onderwerpen:
 -  inkomensondersteunend beleid van de gemeente, het gaat niet alleen over de minima maar ook over de middeninkomens.
- Dienstennota; nieuwe en betere dienstverlening binnen de nieuwe wetgeving voor jeugdwerk, AWBZ en participatiewet
- Aanbesteding Regiotaxi; Connexion zal de coördinatie van de ritten blijven uitvoeren
- Toegankelijkheid feesten Westland 10 jaar, zodat ook  mensen met lichamelijke beperking de feesten kunnen bijwonen