A A A
PG Westland

Toegankelijkheid tijdens het bouwproces van openbare gebouwen

De oorsprong van het Platform gehandicaptenbeleid Westland (toenmalige platforms in de diverse kernen) is gelegen in de strijd om een Bereikbare, Toegankelijke en Bruikbare samenleving voor mensen met een chronische of lichamelijke beperking. Sinds 1975 vraagt het platform aan gemeente om toegankelijkheid in te bedden in het beleid. Belangrijke stappen zijn inmiddels bereikt, al of niet in samenwerking met de Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw (VAC).
In 2012 heeft het PGW een presentatie over het belang van Toegankelijkheid gehouden voor medewerkers van de gemeente Westland. Hier is de noodzaak aangegeven om de inbedding van toegankelijkheid in het beleid op een praktische manier te waarborgen. Jarenlange ervaring leert immers dat veel goede intenties in de praktijk fout uitpakken. Van essentieel belang is daarom ook om tijdens een bouwproces op de juiste momenten te checken of wordt voldaan aan de vooraf besproken toegankelijkheidseisen en –afspraken.
Bij een bouwproject zijn vele partijen betrokken, zoals architecten, projectontwikkelaars en aannemers. Maar ook afdelingen binnen de gemeente voor het afgeven van de bouwvergunning. Vaak worden ook experts als (bouw)technische adviseurs ingehuurd voor specifieke werkzaamheden.
Van groot belang is dat de gemeente als regisseur zorgt dat toegankelijkheid op de agenda staat tijdens het project en dat hierbij het PGW bij dit onderwerp een eigen rol krijgt in het bouwproces!

Klik hier voor de volledige brief van PGW aan de gemeente