A A A
PG Westland

Toegankelijkheid als kwaliteitsaspect

Toegankelijkheid is een belangrijk kwaliteitsaspect in de bouw. Toegankelijkheid van woningen, gebouwen en leefomgeving. Van belang voor iedereen. Ouders met kinderwagens, leveranciers, verhuizers, mensen met zware bagage, mensen met tijdelijke blessures etcetera. Maar zeker voor ouderen en mensen met functiebeperkingen.
Toegankelijkheid is helaas nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Nog steeds zijn veel gebouwen voor een aantal mensen niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk. Hierin komt geleidelijk verandering. De overtuiging dat toegankelijk bouwen en inrichten voor iedereen noodzakelijk is, wint terrein. De huidige samenleving, waar mensen steeds ouder worden, waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig aan het leven willen en moeten deelnemen maakt toegankelijk bouwen essentieel.
Hoewel het bouwbesluit 2012 de wettelijke basis vormt voor de eisen met betrekking toegankelijkheid, werken het platform en de gemeente aan de realisatie van een toegankelijke samenleving voor iedere burger in het Westland! Dit doen wij door opname van toegankelijkheidscriteria in het programma van eisen van bouwprojecten, het toetsen van het bouwontwerp aan deze criteria en door het verstrekken van informatie over het belang van toegankelijkheid in het vooroverleg en het bijvoegen van een checklist met toegankelijkheidscriteria bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Checklist toegankelijk bouwen