A A A
PG Westland

Randvoorwaarden voor toegankelijke evenementen & festivals

In Nederland is het uitgangspunt dat het niet uitmaakt of iemand een beperking heeft of niet. Iedereen moet de mogelijkheid hebben mee te doen in de samenleving! Vanuit deze visie werkt het Platform Gehandicapten Westland (PGW) al jaren aan een bereikbare, toegankelijke en bruikbare Westlandse samenleving voor iedere burger.
In de volksmond noemen we mensen met een handicap of beperking. Maar de handicap of beperking wordt doorgaans gevormd door een omgeving, gebouw, woning waarvan iemand met een beperking niet of nauwelijks gebruik kan maken!
Er is nog een hele inhaalslag te maken om een participatiemaatschappij ook fysiek geschikt te maken. Maar anno 2014 mag toch verwacht worden dat in welk algemeen ontwerp dan ook er aandacht is voor iets anders dan de gemiddelde mens. Onze jarenlange ervaring leert echter dat het zogenaamde “integraal” (voor iedereen) toegankelijk ontwerpen nog geen gebruikelijk goed is bij sommige opdrachtgevers, architecten en andere betrokkenen. Vaak is dit geen kwestie van onwil of financiën is, maar een kwestie van onwetendheid.
Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de gemeente Westland en de evenementen die hiervoor werden georganiseerd, heeft het PGW (in overleg met ir. Job Haug, bouwkundig medewerker toegankelijkheid bij onze collega-organisatie ClientenBelang Utrecht) deze chequelist voor de organisatie van toegankelijke evenementen & festivals samengesteld zie website: www.batutrecht.nl. Met naleving van de checklist wil het platform opdrachtgevers en uitvoerders bewustmaken van de organisatie van een toegankelijk evenement voor iedereen!
Daarnaast adviseert het platform de gemeente om bij de verstrekking van vergunningen voor evenementen en festivals de checklist als uitgangspunt te hanteren voor de organisatoren.

Checklist toegankelijke evenementen & festivals