A A A
PG Westland
PG Westland: Organisatie » Vrijwilligers

Vrijwilligers

Voor de uitvoering van haar activiteiten werkt het platform alleen maar met vrijwilligers, met en zonder een functiebeperking. Belangrijk is dat men zich op een positieve manier wil inzetten voor het bereiken van een samenleving die bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen. Waar mensen met een handicap heel gewoon zijn.

 

We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken? Wilt u ons een handje helpen?