A A A
PG Westland

Overzicht (toegankelijke) openbare toiletten in de 11 Westlandse kernen

Overzicht openbare toiletten per kern in de gemeente Westland

Specifiek ouderen en mensen met een functiebeperking of chronische ziekte hebben te maken met frequent en onverwacht gebruik van het toilet. Vanuit deze doelgroep kwamen signalen over het ontbreken van toiletten voor publiekgebruik bij het winkelen of het bezoeken van evenementen.
Naar aanleiding van dit signaal hebben de Seniorenadviesraad en het Platform gehandicapten eigenaren en beheerders van gebouwen en accommodaties met een publieksfunctie benaderd. Daarbij is aan heb gevraagd of ze een toilet voor klanten hebben, zo ja, of zij dit toilet ook beschikbaar willen stellen voor algemeen publiek en of het toilet rolstoeltoegankelijk is.

Het PGW en de SARW zijn blij verrast over de maatschappelijke betrokkenheid én bereidwilligheid welke de ondernemers bij dit onderzoek getoond hebben.
Hierbij vindt u een overzicht van de accommodaties die bereid zijn om toiletbezoekers te ontvangen. De winkels en gebouwen met een rolstoelvignet geven aan dat er een rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig is. Klik op het blauw/witte rolstoelvignet voor het overzicht.

Eigenaren/beheerders die niet op het overzicht voorkomen, maar wel hun accommodatie openstellen voor toiletgebruik voor algemeen publiek, kunnen zich aanmelden bij info@pgwestland.nl

Nadrukkelijk is vermeld dat het gebruik vooral geldt voor ouderen en mensen met een functiebeperking of chronische ziekte.