A A A
PG Westland
PG Westland: Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Definitie en betekenis

Voor het platform gehandicapten is de berijkbaarheid en toegankelijkheid van de samenleving een essentiële voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijk leven.

Autonomie en inclusie zijn belangrijke kernwoorden die verbonden zijn met toegannkelijkheid. Het is de mogelijkheid om je te bewegen zoals je zelf wilt, met aanpasingen waar nodig.

Toegangeklijkheid is verweven in alle algen van de maatschappij en ook in allerlei vormen. Het kan betrekking hebben op de openbare ruimte, de inrichting van gebouwen en winkels, musea en theaters. Maar ook sportaccommodaties, scholen en vrijetijdsbesteding - overal speelt toegankelijkheid een rol. Fysieke toegangeklijkheid: een oprijplaat, geleidelijnen op straat, maar ook sociale toegankelijkheid (bejegening).
Het wordt vaak gezien als iets wat ver van de maatschappij af staat en er ook naast of buiten staat en het tegendeel is waar. Bewustwording is vaak de eerste stap om toegankelijkheid te kunnen zien als een integraal onderdeel van de maatschappij.

Voor meer informatie over toegankelijkheid klik hier