A A A
PG Westland
PG Westland:  » Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Platform Gehandicapten Westland hecht veel waarde aan toegankelijk van woningen, openbare gebouwen, scholen in Westland

Eén van de kerntaken van PGW...

Een van de vele kerntaken van het platform is de ontwikkeling van een bereikbare, toegankelijke en bruikbare samenleving in het Westland.
Door het adviseren van gemeente, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, eigenaren en beheerders over de toegankelijkheid bij nieuwbouw en renovatie worden woningen, gebouwen en andere voorzieningen goed toegankelijk gebouwd en routes toegankelijk aangelegd.

Ondervind u op uw weg obstakels of andere belemmeringen, meldt dit dan bij het meldpunt leefomgeving van de Gemeente Westland.

Gele kaarten actie

gele kaart2 018.JPG
2012 11 april gele kaartenactie Maasdijk (10).jpg
pgw 010.jpg
gele kaart2 002.JPG
pgw 002.jpg
gele kaart2 003.JPG
pgw 005.jpg
2012 4 april op wit kruis de vuilbakken leeg teruggezet.jpg

Parkeren voor invaliden en gemeentebestuur

Een inventarisatie van de plaats, functie en afmeting van gehandicaptenparkeerplaatsen algemeen in de gemeente Westland.

Inleiding

Net als ieder ander begeeft een mens met een functiebeperking zich in de samenleving. Wonen, winkelen, reizen, sporten, recreëren, werken etc. Anders, maar heel gewoon! Een essentiële voorwaarde voor het deelnemen aan die samenleving is dat gebouwen met een publieksfunctie, accommodaties, woningen en de leefomgeving toegankelijk zijn voor iedere burger. In dit proces zijn en worden anno 2012 door PGW samen met gemeente, organisaties en particulieren belangrijke stappen gezet in het Westland.
Het dicht bij de bestemming kunnen parkeren van een voertuig is voor iemand met een handicap van het grootste belang. Wat heeft iemand aan mobiliteit als je nergens de auto kwijt kunt? Voor mensen met een handicap zijn hierbij twee zaken van belang, namelijk een gehandicaptenparkeerkaart en een gehandicaptenparkeerplaats.
Mensen met een handicap kunnen bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. In de gemeente Westland is de Europese parkeerkaart voor gehandicapten van kracht. Deze kaart is ook in andere deelnemende Europese landen geldig. Met deze kaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit mag men onder andere parkeren op GehandicaptenParkeerplaatsen Algemeen (GPA).
In de gemeente zijn ruim 200 gehandicaptenparkeerplaatsen algemeen dicht bij voor publiek bestemde gebouwen en voorzieningen, te vinden. Naast de GPA’s worden er door de gemeente ook gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken aangelegd. Dit zijn parkeerplaatsen voor mensen met een functiebeperking die niet verder dan 100 meter kunnen lopen en bevinden zich voor de woning van de kaarthouder. Deze parkeerplaatsen blijven in dit rapport buiten beschouwing.

GPA rapport

Toegang tot strand Ter Heyde

In het afgelopen jaar is de toegang tot het strand Ter Heyde sterk verbeterd voor mensen met een beperking. Dank zij grondplaten kunnen ook gehandicapten met hun rolstoel of scootmobiel tot het strand komen. Verder kunnen zij net als andere bezoekers terecht bij de toiletten en Tante Lies.

Strandseizoen 2011 048.JPG
Strandrups 2011 008.JPG
Strandseizoen 2011 062.JPG
Strandseizoen 2011 034.JPG
Strandseizoen 2011 065.JPG
Strandseizoen 2011 068.JPG
strandrups-1-7-07-144-400-267.jpg
Strandrups 2011 008.JPG
strandseizoen 2011 067-120-100.jpg
strandseizoen 2011 063-120-100.jpg
strandseizoen 2011 071-120-100.jpg
strandseizoen 2011 064-120-100.jpg
strandseizoen 2011 075-120-100.jpg