A A A
PG Westland
PG Westland: Organisatie » Missie en visie » Doelgroepen

Doelgroepen

Namens de groep Westlanders met een lichamelijke beperking, richt het platform haar activiteiten op de gemeente Westland als vormgever, coördinator en regisseur van het gemeentelijk beleid in het algemeen en van de wet maatschappelijke ondersteuning in het bijzonder.

Daarnaast richt het platform zich op zorg- en dienstverlenende organisaties in het Westland en de regio, scholen, woningbouwcorporaties, project ontwikkelaars, architecten en de burger in het algemeen.