A A A
PG Westland
PG Westland:  » Workshop over sociale media

Workshop over sociale media

De workshop vindt plaats in sociaal cultureel centrum De Leuningjes te Poeldijk en duurt  van 13.30 tot 16.00 uur. Aan de workshop zijn geen kosten verbonden.

Programma
Tijdens de bijeenkomst komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

Kennismaken met sociale media
In het eerste deel van de workshop maakt u kennis met sociale media; wat zijn sociale media zijn en hoe werken ze. VCP zet de verschillen tussen sociale media op een rij en legt uit welke sociale media voor u als belangenbehartiger interessant kunnen zijn.

Privacy en beheer
Het tweede deel van de workshop gaat in op privacy en het beheer van accounts op sociale media. Denk bij privacy aan het gebruik van zoekmachines, de bescherming van persoonlijke gegevens en het wel of niet openbaar maken van informatie. Daarnaast geeft VCP tips en adviezen voor het volgen en beheren van sociale media.

Goede voorbeelden
In dit deel van de workshop laat VCP vanuit eigen ervaring aansprekende voorbeelden zien van het gebruik van sociale media voor (lokale) belangenbehartiging. Voorbeelden zijn:

het delen van informatie over actuele onderwerpen via LinkedIn

een snelle uitwisseling met een wethouder via Twitter

het peilen van meningen via Facebook

het vinden van vrijwilligers via Twitter

Vragen en uitwisseling
Tijdens de workshop is er voldoende ruimte om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen. Via een internetverbinding geeft de workshopleider praktische uitleg en voorbeelden door sociale media ‘live’ te laten zien.

Na afloop van de workshop
De deelnemers ontvangen na afloop van de workshop een aantal digitale handleidingen voor het aanmaken van accounts op sociale media. Daarnaast biedt VCP de mogelijkheid om via een mailgroep met elkaar verder te praten over dit onderwerp of om vragen te stellen aan VCP.

Aanmelden?
Wilt u op donderdag 25 oktober aan de workshop deelnemen? Meld u zich dan aan bij Annemiek Koremans van het PGW via

jwmkoremans@planet.nl of bel: 06-12104536.  

Na aanmelding ontvangt u later een bevestiging en informatie over het programma.