A A A
PG Westland
PG Westland:  » Bericht over GPA's juli 2012

Bericht over GPA's juli 2012

Het verheugt het PGW dat de gemeente in diverse concepten toegankelijkheidsrichtlijnen voor mensen met een handicap heeft opgenomen. Met nadruk verwijst het PGW de gemeente hierbij ook op haar aanbevelingen uit de PGW-inventarisatie “Parkeren voor invaliden en gemeentebestuur” van januari 2012. Sommige van onze adviezen betreffen mogelijk details, maar het zijn vaak de details die mensen met een functiebeperking het functioneren in de leefomgeving beperken!

Wij komen tot de volgende adviezen voor GPA’s:

  • Aanleg- en herbestrating GPA’s op veilige en ruime plaatsen, waar de richtlijnen van het Crow kunnen worden toegepast. Dit geldt voor GPA’s op openbare weg, voor particulier gebruik en op eigen grondgebied.
  • Let bij de aanleg en herbestrating op veiligheid en extra ruimte voor parkeren van autobus met lift.
  • Plaats het E6 verkeersbord op dusdanige wijze bij de GPA dat de paal geen belemmering vormt voor het parkeren of in- en uitstappen.

Adviezen voor openbare ruimte:

  • Op- en afritjes oversteekplaatsen volgens richtlijnen van Crow m.b.t. helling en breedte volgen. Uitvoering in gele steentjes met maat 20cmx5cmx5cm. Molgoot verkleinen tot 2 halve stenen, een verlaagde steen en op gelijke hoogte met rijbaan.
  • Fiets- en voetgangersbruggen de leuning voorzien met een afgeronde leuning. Bij een houten leuning het uiteinde voorzien van een verticale afsluiting van vooruitstekende delen.
  • Plaatsing van verkeersborden en lantaarnpalen niet te dicht bij op-/afrit en/of straathoek i.v.m. doorgang rolstoelgebruikers.
  • Bij plaatsing zebra’s stoptegels voor op-/afritten als oversteekplaatsen.