A A A
PG Westland

Parkeren voor invaliden en gemeentebestuur

Ruim 200 (alle!) Gehandicaptenparkeerplaatsen Algemeen (deze liggen dicht bij voor publiek bestemde gebouwen en voorzieningen) zijn in 2012 door het PGW onderzocht.

Gekeken is naar:

  • afstand ten opzichte van ingang gebouw
  • vrije ruimte om uit te stappen met rolstoel
  • aanwezigheid op-/afrit om bij ingang te kunnen komen
  • aanwezigheid belijning, markering, bordbij GPA
  • maten van parkeerplaats

Resultaat: Over het algemeen is er bij een gebouw of voorziening met publieksfunctie in de gemeente een GPA aanwezig. Op sommige plaatsen ontbreken deze of zijn ze soms te krap of ontbreekt er een markering, belijning of bord.  In overleg met gemeente wordt gewerkt aan verbeteringen.

Alle nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd op basis van toegankelijke richtlijnen van het instituut CROW.

Per kern en per GPA wordt in het rapport aangegeven wat we bij een GPA hebben aangetroffen. PGW hoopt met dit onderzoek de basis te hebben gelegd om bij de aanleg van nieuwe GPA’s en de renovatie (herbestrating) van oude de normen van het CROW als uitgangspunt te nemen. Bij problemen in overleg met PGW naar goed alternatief te zoeken.

PGW vraagt extra aandacht bij de aanleg van GPA’s voor de in-/uitstapmogelijkheden van een verlengde auto/busje aan de achterzijde.

Tot slot natuurlijk de bewustwording waarom deze “aparte” parkeerplaatsen voor een bepaalde doelgroep zijn aangelegd. PGW vraagt om strengere handhaving bij misbruik van de GPA’s. Daarnaast moeten burgers voortdurend geïnformeerd worden over de consequenties van hun gedrag bij misbruik. Het PGW, maar ook buurtpreventen, politie, burgers en meldpunt spelen hierbij een belangrijke rol.

Parkeerplaatsen voor gehandicapten