Bestuur

Vanuit de vrijwilligers is een bestuur samengesteld dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken bij Platform Gehandicapten Westland. Daarnaast neemt het bestuur de beleidsbeïnvloeding richting gemeente, organisaties, bedrijfsleven en particulieren voor haar rekening.


Bestuursleden kunt u bereiken via de onderstaande gegevens:

Telefoonnummer: 06 - 34959999
E-Mail: info@pgwestland.nl

Voorzitter
Annemiek Koremans

Secretaris
Yvonne Hettfleisch von Ehrenheim

Penningmeester
Toon van Buel

Coördinator scholenvoorlichting
Judith Berkenbosch

Coördinator themabijeenkomsten & braderiën
Jeannette Pesch

Coördinator toegankelijkheid
Wim Bronswijk

Coördinator scootmobieltochten
Nico van Dijk

Coördinator website
Melvin

Overige bestuurleden
Cock Onings 
Evelien Knoester
Jan Jacobs
Ruud van Holsteijn
Birgitte Eekhout
Sjaak de Kok
Eric van Heuveln
Erika Harteveld
Pech Samwel

Contactformulier

Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens