Sponsoring

Stichting Platform Gehandicapten Westland heeft de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor de stichting geen erf- of schenkingsbelasting hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen, die de stichting gebruikt voor het algemeen belang. Donateurs kunnen de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Projecten
Financiele ondersteuning blijft noodzakelijk voor het exploiteren van de Strandrups, de Rolbus Westland en het Rolstoelhandbalteam Westland.
Bij nieuwe initiatieven zoekt het Platform Gehandicapten Westland nieuwe sponsors.
Voor informatie over nieuwe projecten of financiele ondersteuning kunt u contact opnemen met Annemiek Koremans.
Telefoonnummer: 06 - 12104536
E-Mail: info@pgwestland.nl

Schenken en giften
Het PGWestland verstuurt een kwitantie aan alle donateurs. Deze kwitantie kan door donateurs gebruikt worden voor hun belastingopgave. Voor meer informatie over belastingtechnische zaken, kijk op de website van de belastingdienst.

Beloning
Stichting Platform Gehandicapten Westland is een organisatie zonder winstoogmerk, die met financiële steun van de Gemeente Westland en sponsors volledig wordt gerund door 75 vrijwilligers. De vrijwilligers doen dit belangeloos en ontvangen géén loon of vrijwilligers-vergoeding.

Bank
IBAN NL70 RABO 0108299295

Kamer van Koophandel
K.v.K: 27263298
RSIN: 815213906