Parkeerplaatsen

Overzicht Gehandicapten Parkeerplaatsen Algemeen in de Gemeente Westland

Momenteel wordt het overzicht geupdate, en volgt zo snel mogelijk

Het dicht bij de bestemming kunnen parkeren van een voertuig is voor iemand met een handicap van het grootste belang. Wat heeft iemand aan mobiliteit als je nergens de auto kwijt kunt? Voor mensen met een handicap zijn hierbij twee zaken van belang, namelijk een gehandicaptenparkeerkaart en een gehandicaptenparkeerplaats.

Mensen met een handicap kunnen bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. In de gemeente Westland is de Europese parkeerkaart voor gehandicapten van kracht. Deze kaart is ook in andere deelnemende Europese landen geldig. Met deze kaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit mag men onder andere parkeren op GehandicaptenParkeerplaatsen Algemeen (GPA).
In de gemeente zijn ruim 200 gehandicaptenparkeerplaatsen algemeen dicht bij voor publiek bestemde gebouwen en voorzieningen, te vinden. Naast de GPA’s worden er door de gemeente ook gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken aangelegd. Dit zijn parkeerplaatsen voor mensen met een functiebeperking die niet verder dan 100 meter kunnen lopen en bevinden zich voor de woning van de kaarthouder. Deze parkeerplaatsen blijven in dit rapport buiten beschouwing. 
  
Klik hier voor het GPA rapport