Toekomst

De toenemende vergrijzing en toename van hoogwaardige technologie brengt met zich mee dat het aantal mensen met een functiebeperking of chronische ziekte aanzienlijk zal toenemen. Daarnaast is het overheidsbeleid gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van burgers in de maatschappij. Ook mensen met een functiebeperking moeten volwaardig kunnen meedoen aan het maatschappelijke leven.

De invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007, waarin onder ander de visie en doelstellingen voor het participatiebeleid voor mensen met een handicap of chronische ziekte is opgenomen, biedt een vruchtbaar aansluitingspunt voor de activiteiten van het platform. De kortst mogelijke samenvatting van het maatschappelijk doel van de Wmo is “Meedoen”. Jong, oud, gehandicapt of niet-gehandicapt, autochtoon of allochtoon, iedereen moet kunnen meedoen aan alle facetten van de Westlandse samenleving, al of niet geholpen door familie, vrienden of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als het niet kan, is de gemeente er verantwoordelijk voor dat er ondersteuning wordt geregeld.