Wat doet Platform Gehandicapten Westland?

Platform Gehandicapten Westland bestaat voor een groot deel uit vrijwilligers met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Vanuit hun dagelijkse ervaringen werken zij aan het creëren van een bereikbare, toegankelijke en bruikbare samenleving voor iedereen in het Westland. Naast deze vrijwilligers met een lichamelijke beperking,  zijn er ook Westlanders zonder een handicap die zich volledig voor het platform inzetten, omdat zij zich nauw verwant en betrokken voelen bij de doelstelling van deze organisatie.