Rolbus Westland

Opstart rijden van Rolbus Westland.

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat de Rolbus.

gaat rijden. Wij hebben er enorm veel zin in. Om alles veilig te laten verlopen moeten wij

de volgende regels hanteren:

Gezondheid

Voordat u reserveert zal de centralist u vragen naar de gezondheid. Het is in beider belang

dat op deze vragen een eerlijk antwoord wordt gegeven. Als u op één van de onderstaande

vragen “ja” antwoordt, dan zal de reservering worden geannuleerd.

•   Heeft u of uw huisgenoten iets te maken met corona?

•   Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

•   Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten,

     keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?

•   Heeft u of uw huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen te maken?

•   Bent u in thuisisolatie?

Het vervoer

• Niet meer dan 1 passagier (een eventuele begeleider mag ook mee);

• U dient buiten klaar te staan voordat de chauffeur komt voorrijden met de bus;

• De chauffeur gaat niet met u naar binnen: thuis, instelling of organisatie;

• U krijgt een plaats in het midden van de bus i.v.m. de 1,5 meter afstand;

• U zorgt zelf voor een mondkapje;

• Tot 1 september hoeft u niet contant te betalen of bonnetjes af te geven i.v.m. de

  veiligheid, hier staat wel tegenover dat het abonnementsgeld over het 2e kwartaal

  wordt geïnd.

Rolstoelgebruikers

• De chauffeur vermijdt fysiek contact met u; hij raakt alleen de rolstoel en het

  vastzetsysteem aan;

• De handrem van de rolstoel en andere zaken die aangeraakt moeten worden zullen

  eerst schoongemaakt worden; of de chauffeur gebruikt handschoenen;

• De chauffeur blijft zoveel mogelijk achter u (hij houdt de maximale afstand in acht die

  mogelijk is, ook op de rolstoellift);

• De chauffeur blijft zo kort mogelijk voor de passagier, alleen bij aan/loshaken van de

  rolstoel.

Aanvullende maatregelen

• De chauffeur zorgt ervoor dat hij niet te dicht bij uw gezicht komt;

• Bagage (waaronder ook een rollator) kan mee in de bus. Voor zover de chauffeur deze

  moet aanraken, worden de contactpunten eerst schoongemaakt;

• Tijdens elke rit, en tussen ritten door, wordt er in de bus zoveel mogelijk geventileerd.

 

Wij vervoeren niet meer dan 1 klant. Een evt. begeleider (vanaf zelfde adres en voor zelfde bestemming) mag mee.

Klant moet klaarstaan. De chauffeur komt niet binnen.

De klant moet lid zijn van Rolbus Westland; zie hiervoor de website www.pgwestland.nl of bel met 01 74 82 02 55 op werkdagen van 9.00-12.00 uur.

Klanten kunnen een rit boeken via het bekende nummer 0174 82 02 55

Als het bovenstaande goed gehanteerd wordt, kan er veilig gereden worden. Indien hierover nog vragen zijn, dan kunt u met ondergetekende contact opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Stichting Rolbus Westland,

 

Pech Samwel

Voorzitter

Over de Rolbus
Rolbus Westland is er speciaal voor mensen van alle leeftijden met een lichamelijke beperking. Met deze recreatieve vervoersdienst door vrijwilligers van Platform Gehandicapten Westland reizen zij binnen Westland voordelig naar waar ze maar willen: bijvoorbeeld voor op familiebezoek, langs de dokter of naar de kerk. Rolbus Westland is een initiatief van Platform Gehandicapten Westland en rijdt op alle dagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Per 1 oktober 2019 is dit overgegaan naar het Platform Gehandicapten Westland onder de naam stichting Rolbus westland. 

 

Op 1 juli gaan de nieuwe veiligheidseisen voor vastzetten van rolstoelen en scootmobielen
in. (In verband met het coronavirus is dit uitgesteld naar 1Januari) Uw rolstoel of scootmobiel moet dan goedgekeurde ‘ogen’ hebben waar de rolstoel of
scootmobiel vastgezet kan worden. Er moeten dan erkende stickers met een ‘haak’ bij de
vastzetpunten geplaatst zijn.
Reist u met de Rolbus of Regiotaxi en/of Valys? Kijk dan op uw stoel of die stickers erop
zitten. Zo niet neem dan contact op met de gemeente of Meyra voor het keuren van uw
rolstoel of scootmobiel.

Contact voor algemene zaken Rolbus:

Hans Haaring
Telefoonnummer: 06-10528168
E-Mail: hans.haaring@kabelfoon.nl