Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI

Stichting Platform Gehandicapten Westland heeft per 1 januari 2011 de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Wij zijn dus officieel een goede doelen instelling. U kunt dit nakijken op www.belastingdienst.nl waar u een lijst vindt van instellingen die als ANBI worden aangemerkt.

Fiscale voordelen:

  • Als ANBI hoeft Stichting Platform Gehandicapten Westland geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die de stichting gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als donateur kunt u de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Eenmaal per jaar versturen wij u een kwitantie, waarop een overzicht wordt gegeven van uw giften aan Stichting Platform Gehandicapten Westland in het voorgaande jaar. U dient bij uw overboeking wel uw adresgegevens te vermelden.

Voor meer informatie over belastingtechnische zaken verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl. Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen.

Naam van de organisatie:
Platform Gehandicapten Westland

RSIN/fiscaal nummer:
815331861

Contactgegevens
Postbus 51
2685 ZH Poeldijk
06 - 34959999 |  info@pgwestland.nl

Omschrijving van de doelstelling

  • de behartiging van stoffelijke en niet stoffelijk belangen van lichamelijk gehandicapten; voornamelijk in de gemeente Westland;
  • het coördineren van de activiteiten in alle kernen van de gemeente Westland;
  • het verzorgen van de financiën en subsidies van de gemeente Westland;
  • het plegen van overleg en het uitvoeren van onderhandelingen met de gemeente en andere partijen;
  • voorts al hetgeen met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:

Zie beleidsplan
 
Jaarverslag:

zie jaarverslag 2022
 
Jaarrekening:

Zie Jaarrekening 2022