Buurtschouwen

Het platform neemt deel aan alle buurtschouwen die de gemeente in diverse kernen van het Westland met betrokken burgers uitvoerd.
Op basis van geconstateerde knelpunten worden verbeteringen aangebracht.

Planning buurtschouwen 2022.

In verband met het Covid virus worden er vooralsnog geen buurtschouwen ingepland, er is derhalve ook geen planning gemaakt voor het jaar 2022 door de Gemeente.


Voor Meer informatie en aanmelden kan dit bij de gemeente Westland


Ondervind u op uw weg obstakels of andere belemmeringen binnen het Westland meldt dit dan bij het meldpunt leefomgeving van de Gemeente Westland of download de app BuitenBeter uit de App Store of Play store.