Belangenbehartiging

De basistaak van het platform is het behartigen van de belangen van mensen met een lichamelijke handicap. Door middel van deze belangenbehartiging wordt gewerkt aan het creëren van volwaardige kansen voor mensen met een handicap en een bereikbare, toegankelijke en bruikbare leef- en woonomgeving voor iedere burger in het Westland.

Het platform richt zich vooral op het beïnvloeden van beleid op lokaal, gemeentelijk niveau bij gemeente, organisaties en particulieren. Maar ook op regionaal niveau praat en denkt het platform mee met soortgelijke dienstverlenende organisaties en andere betrokkenen. Voor de uitvoering van haar autoriteiten en organisatie krijgt het platform jaarlijkse subsidie van de gemeente Westland.

Beleidsplan Platform Gehandicapten Westland

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting Platform Gehandicapten Westland het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 maart 2015.

Bekijk het beleidsplan