Toegankelijkheid PGW

Platform Gehandicapten Westland hecht veel waarde aan toegankelijk van woningen, openbare gebouwen, scholen in Westland.

Eén van de kerntaken van PGW...
Een van de vele kerntaken van het platform is de ontwikkeling van een bereikbare, toegankelijke en bruikbare samenleving in het Westland. 
Door het adviseren van gemeente, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, eigenaren en beheerders over de toegankelijkheid bij nieuwbouw en renovatie worden woningen, gebouwen en andere voorzieningen goed toegankelijk gebouwd en routes toegankelijk aangelegd.

Ondervind u op uw weg obstakels of andere belemmeringen, meldt dit dan bij het meldpunt leefomgeving van de Gemeente Westland.