Vrijwilligers

Voor de uitvoering van haar activiteiten werkt het platform alleen maar met vrijwilligers, met en zonder een functiebeperking. Belangrijk is dat men zich op een positieve manier wil inzetten voor het bereiken van een samenleving die bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen. Waar mensen met een handicap heel gewoon zijn.

Wilt u uw steentje bijdragen aan een van onze projecten of heeft u andere belangstelling of ideeën om iets voor ons te betekenen. Neem dan contact met ons op.

Contactformulier

Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens