Doelgroepen

Namens de groep Westlanders met een lichamelijke beperking, richt het platform haar activiteiten op de gemeente Westland als vormgever, coördinator en regisseur van het gemeentelijk beleid in het algemeen en van de wet maatschappelijke ondersteuning in het bijzonder.

Daarnaast richt het platform zich op zorg- en dienstverlenende organisaties in het Westland en de regio, scholen, woningbouwcorporaties, project ontwikkelaars, architecten en de burger in het algemeen.

Natuurlijk kunnen mensen met een handicap of chronische ziekte zelf bij het Platform Gehandicapten Westland terecht met hun vragen, problemen en signalen.