Missie & visie

Het Platform Gehandicapten Westland wil bevorderen dat mensen met een lichamelijke functiebeperking of chronische ziekte in de gemeente Westland, dezelfde kansen krijgen als mensen zonder een functiebeperking/handicap.

Het zo lang mogelijk zelfstandig deelnemen aan de samenleving is het uitgangspunt van het overheidsbeleid in Nederland. Maar niet alle woningen, gebouwen met een publieksfunctie, winkels, accommodaties en andere voorzieningen zien bereikbaar, toegankelijk en doorgankelijk voor mensen met een handicap. Gebruik maken van het openbaar vervoer is voor velen niet mogelijk. Het verkrijgen van werk en daarmee het verwerven van een eigen inkomen, is voor mensen met een handicap vaak een probleem. Zonder hulpmiddelen zoals rolstoel, ringleiding, groot letterschrift, stoeltjeslift etc. is het voor vele mensen onmogelijk om te kunnen functioneren.

Beleidsmakers van de samenleving dienen rekening te houden met de belemmeringen van mensen met een handicap of chronische ziekte bij de ontwikkeling van het algemeen beleid! Platform Gehandicapten Westland adviseert en ondersteunt daarbij.