A A A
PG Westland
PG Westland:  » Cliëntvertrouwenspersoon

Cliëntvertrouwenspersoon

U heeft een Wmo-voorziening of een uitkering aangevraagd en bent niet tevreden over de gang van zaken.  Dat kan gaan over de manier waarop het  gesprek is verlopen of over het besluit dat de gemeente heeft genomen.  U kunt dan contact opnemen met de  onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon, die samen met u bekijkt hoe de aanvraag is verlopen en wat u het beste kunt doen. 

De gemeente verbetert graag de kwaliteit van de dienstverlening. We leren van uw ervaringen met ons, ook als die minder positief zijn. Aarzel daarom niet om gebruik te maken van de cliëntvertrouwenspersoon.

Niet tevreden over het gesprek?

Vindt u dat er niet goed naar  u geluisterd is? Heeft u het idee dat de consulent uw situatie niet goed begrijpt? Zijn afspraken niet nagekomen?  U kunt uw klacht bespreken met de cliëntvertrouwenspersoon en samen bekijken wat u het beste kunt doen.

Niet tevreden over het besluit? Twijfelt u of u een bezwaar wilt indienen?

Tegen de beslissing die de gemeente heeft genomen, kunt u bezwaar aantekenen.  Informatie hierover vindt u in het schriftelijke besluit dat u ontvangt. Twijfelt u of u een bezwaar wilt indienen, dan kunt u dit bespreken met de cliëntvertrouwenspersoon.  Doet u dat snel  nadat u het schriftelijke besluit heeft ontvangen.   U heeft  zes weken de tijd om een bezwaar aan te tekenen.

De cliëntvertrouwenspersoon

Gonneke Lauret is de cliëntvertrouwenspersoon. Zij is niet in dienst van de gemeente en daardoor onafhankelijk.  Wat u met haar bespreekt,  is vertrouwelijk.

U kunt een afspraak met haar maken.

Telefonisch:       via  telefoonnummer 06  19 36 18 06 of

per mail:              lauretvertrouwenspersoon@gmail.com.

Zie voor meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon www.lauretvertrouwenspersoon.nl