20 jaar PG Westland

20 november 2023

Het Platform Gehandicapten Westland (PGW) heeft op 17 november j.l. feest
gevierd.

Het feest stond in het teken van 30 jaar gehandicaptenbeleid. In 1994 is de Wet
Voorziening Gehandicapten ingegaan. Gemeenten waren toen verplicht een
gehandicaptenplatform te hebben. Eerst waren er lokale platforms in de kernen van
het Westland. Zij zijn in 2003 samen gaan werken, het ontstaan van PGW.

PGW vierde dus ook het 20-jarig bestaan van het platform.
Als extra feestelijk tintje reikte wethouder van Staalduinen 3 maal de WestlandStek
uit.

De WestlandStek was er voor Toon van Buel, Birgitte Eekhout en Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm.

Het feest werd opgeluisterd door o.a. een muziekbingo, een lakei en een Kok.
Al met al kunnen we spreken over een geslaagd feest.

- Einde bericht -

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@pgwestland.nl, of een bericht
op de PGW-telefoon achterlaten. U wordt dan zo spoedig mogelijk mogelijk teruggebeld.