Chronisch zieken en gehandicapten zwaar gekort

19 september 2016

Chronisch zieken en gehandicapten zagen hun zorgkosten in deze periode verdubbelen. Dat meldt het Nibud, het instituut voor budgetvoorlichting, in EenVandaag.

De stijging verschilt per inkomensgroep, maar is in alle groepen fors. Voor mensen met een bijstandsinkomen (1050 euro p/m) stegen de jaarlijkse zorgkosten met maar liefst 1378 euro. Voor iemand met anderhalf keer modaal (2750 euro p/m) stegen die kosten met 3455 euro.

Annemarie Koop van het Nibud: “We zien bij alle groepen van chronisch zieken en gehandicapten, die we hebben onderzocht, dat ze er jaarlijks meer dan een maandsalaris op achteruit zijn gegaan”. Het gaat hierbij om chronisch zieken en gehandicapten die zeer hulpbehoevend zijn. Het Nibud zag niet eerder dat één bepaalde bevolkingsgroep zo getroffen wordt door bezuinigingen. Koop: “Het is alleen bij deze groep dat ze er keer op keer op achteruit gaan”. De stijging is het gevolg van een opeenvolging van bezuinigingen in de zorg tijdens de kabinetten Rutte I en II, zoals de verhoging van het eigen risico, hogere eigen bijdrages voor zorg en ondersteuning en het wegvallen van allerlei compensatieregelen. 

Het Nibud deed het onderzoek in opdracht van Ieder(in), de belangenorganisatie voor chronisch zieken en gehandicapten. Volgens Ieder(in) komt de stijging van de afgelopen vijf jaar bovenop de toch al zwaardere lasten voor gehandicapten en chronisch zieken. Directeur Illya Soffer: “Het Nibud laat zien wat de stijging is in de zorgkosten. Dat is de afgelopen vijf jaar ongeveer een verdubbeling. In een huishouden met een middeninkomen en een zware zorgvraag loopt het bedrag nu op naar 10.000 euro per jaar. Dat is onacceptabel’’. 

Politieke reacties
CDA-Kamerlid Mona Keijzer zegt het kabinet eerder gevraagd te hebben naar de effecten van de bezuinigingen op chronisch gehandicapten: “Dat heeft de regering geweigerd. Nu blijkt wel weer hoe desastreus de gevolgen zijn”. Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten heeft het kabinet heel bewust allerlei toeslagen en compensaties voor deze groep afgeschaft: “Er is gewoon een bezuiniging ingeboekt van bijna 600 miljoen op chronisch zieken. Daaruit kon je opmaken dat de klap hard zou zijn.’’