Cursus “scoot veilig”

31 juli 2019

De veiligheid van scootmobielers in het verkeer is de laatste jaren steeds meer in het nieuws. Dit komt onder andere door het gegeven dat mensen ouder worden en hiermee ook vaak minder mobiel. Een scootmobiel is dan ook een geweldig vervoersmiddel om je buiten de deur te blijven verplaatsen. In het alsmaar drukker wordende verkeer zien we dan ook steeds meer rolstoelen, rollators en scootmobielen het Westlandse straatbeeld mede bepalen.

Vanuit de eigen ervaringen heeft het Platform Gehandicapten Westland de afgelopen maanden acties ondernomen om de veiligheid van scootmobielgebruikers als belangrijke weggebruikers positief te beïnvloeden. De wekelijks gereden scootmobieltochten vanuit de diverse kernen zijn een groot succes geweest, met als gevolg dat er een scootmobielclub is opgericht,

Daarnaast hebben ervaren vrijwilligers van het platform diverse mensen geholpen die zich onzeker voelden op een scootmobiel. Het PGW heeft hen geleerd om in het verkeer, veilig te rijden en zich te gedragen als een goed weggebruiker.

In navolging van deze acties organiseert het PGW op vrijdagmiddag 13 september bij Vitis Welzijn, Havenstraat 16 te Monster, een cursus “Scoot Veilig”, iedere scootmobielgebruiker veilig op weg!

Doel van de cursus is het bevorderen van een veiliger weggebruik door scootmobielrijders en het verstrekken van informatie en adviezen over scootmobielen en andere ondersteuningsvragen door Vitis en PGW.

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte over verkeersregels en –situaties. Ook is er een ergotherapeut van Pieter van Foreest aanwezig zijn. Praktische vaardigheden worden geoefend op een parcours en een rit in het verkeer.

Tijdens de cursus maakt een speciaal wasteam van het PGW gratis uw scoot schoon.

De cursus Scoot Veilig vindt plaats op vrijdag 13 september in de middag van 12.30 uur tot 15.45 uur.

(Deze zit al vol)

Flyer