Gemeentelijk keurmerk voor het PGW

30 november 2018

PERSBERICHT

Jubilerend PGWestland krijgt gemeentelijk keurmerk

Op vrijdag 17 november, tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest van het Platform Gehandicapten Westland, is aandacht besteed aan het 25-jarig bestaan van deze belangenorganisatie in het Westland. Zowel voorzitter Annemiek Koremans als wethouder Marga de Goeij stonden stil bij de vele activiteiten en voorzieningen van het platform ten dienste van met name de Westlandse burgers met een functiebeperking.  Als verrassing overhandigde de wethouder het keurmerk ‘Drempelvrij Westland’.

Dit keurmerk is de erkenning van de gemeente voor al het werk dat PG Westland in de afgelopen 25 jaar heeft verricht om de toegankelijkheid voor inwoners met een beperking in het Westland te verbeteren, bij de inrichting van de leefomgeving en de bouw van gebouwen en woningen. Een geslaagde missie, omdat de gemeente Westland qua toegankelijkheid landelijk zeer hoog scoort.

Het keurmerk wordt o.a. toegekend aan eigenaren of beheerders van wijken, gebouwen of woningen in het Westland. Wie denkt te voldoen aan de gestelde eisen van toegankelijk,  kan zijn winkel, kantoor, wooncomplex of accommodatie laten keuren door PGWestland. Het platform heeft daarin ook een adviserende rol. Op grond van deze meting wordt het gemeentelijke keurmerk ‘Drempelvrij Westland’ toegewezen en mag de eigenaar of ondernemer het logo van het keurmerk toepassen in zijn communicatie. Aanvragen voor het keurmerk kunnen alleen via mail info@pgwestland.nl worden ingediend.

PGWestland bestaat voor een groot deel uit vrijwilligers met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Vanuit hun dagelijkse ervaringen werken zij aan het creëren van een bereikbare, toegankelijke en bruikbare samenleving voor iedereen in het Westland.