Hervorming Langdurige Zorg

30 mei 2014

Het ministerie van VWS organiseert in samenwerking met organisaties die betrokken zijn bij zorg, waaronder Ieder(in), regionale transitiebijeenkomsten voor regionale vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties, gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren, aanbieders, beroepsorganisaties, huisartsen en woningcorporaties.

Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over hoe op regionaal niveau de continuïteit van zorg en ondersteuning voor mensen gewaarborgd gaat worden. Klik hier voor meer informatie