Mantelzorg is een begrip!

25 september 2017

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

De mantelzorger kan bij de Gemeente Westland terecht voor ondersteuning en regelingen.

Vitis Welzijn zorgt voor de uitvoering van de mantelondersteuning op het gebied van informatie, advies e.d. Maar ook organiseren zij activiteiten op het gebied van ontspanning, informatieve bijeenkomsten enz. Deze activiteiten kunt u terugvinden de Nieuwsbrief, klik hier voor inzage.