Onderzoek Ieder(in) naar de ervaringen van ouders en kinderen met passend onderwijs

10 oktober 2014

De zomervakantie ligt weer achter ons. Alle scholen zijn volop bezig met hun lesprogramma’s. Het stof van de aangekondigde wijzigingen is misschien al neergedaald. Komt passend onderwijs op stoom? Deze vraag kunnen de ouders en kinderen goed beantwoorden. Wat merkt u als ouder van de invoering van passend onderwijs? Is er veel voor uw kind veranderd? Is de ondersteuning nu beter geregeld en wat merkt uw kind in de klas? Zijn er ook zaken waar u zich zorgen over maakt of die misschien nu niet goed lopen. Zijn er echte knelpunten? Of wilt u uw school voordragen als goed voorbeeld? Graag willen wij ervaringen van ouders én kinderen horen. Het delen van deze informatie helpt om de invoering van passend onderwijs te kunnen volgen en bij te sturen waar nodig.
Daarom overleggen sectorraden, vakbonden, ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs, de algemene  en specifieke ouderorganisaties met elkaar. Met elkaar houden we de vinger aan de pols en grijpen in als dat nodig is.

Wilt u uw verhaal delen?


Dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt van Ieder(in):
Telefoon 030 - 297 04 04
E-mail: meldpunt@iederin.nl

Openingstijden
dinsdag en woensdag: 13.00 - 16.00 uur
donderdag en vrijdag: 09.30 - 12.30 uur

Vragen over passend onderwijs

Als u vragen hebt over passend onderwijs, kunt u contact opnemen met het Steunpunt Passend Onderwijs:
Telefoonnummer voor de vaste telefoon : 0800 5010: keuze 2 (gratis)
Telefoonnummer voor de mobiel            : 0900 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel)

U kunt ook een e-mail sturen met het e-mailformulier op de website van het steunpunt.
Het Steunpunt is bereikbaar op werkdagen van 10.00 - 15.00 uur.
Buiten deze tijden en in de schoolvakanties krijgt u een bandje te horen.