Rapport toegankelijkheid wijkcentra Westland

10 november 2017

PERSBERICHT

 

Toegankelijkheid van de wijkcentra in Westland voor mensen met een fysieke beperking onderzocht

 

In 2016 hebben gemeente Westland, Vitis Welzijn en het Platform Gehandicapten Westland (PGW) de handen ineen geslagen om de toegankelijkheid in de kernen te verbeteren. Niet vanachter het bureau, maar vanuit knelpunten in de praktijk. Gebiedsbeheerders, sociaal makelaars en mensen met een fysieke beperking houden toezicht, toetsen, controleren en melden. Deze samenwerkingsrelatie en ervaringen van mensen met een beperking, zijn aanleiding geweest om de wijkcentra en Buurt Informatiepunten van Vitis Welzijn te onderzoeken op toegankelijkheid en bruikbaarheid.

 

Onderzoek

Begin 2017 zijn de wijkcentra, Buurt Informatiepunten en de hoofdlocatie van Vitis Welzijn

door een medewerker van het PGW met een scootmobiel/rolstoel bezocht. Samen met de sociaal makelaar is het gebouw aan de hand van landelijk geldende toegankelijkheidscriteria getoetst. “Iedereen is welkom in de wijkcentra en Buurt Informatiepunten en wij vinden het heel belangrijk dat niemand een drempel, letterlijk of figuurlijk, ervaart”, aldus Annemieke Jansen van Vitis Welzijn.  

Goed tot zeer goed toegankelijk

Op basis van de resultaten van dit onderzoek en de praktijkervaringen van mensen met een beperking, blijkt dat de locaties van Vitis Welzijn, goed tot zeer goed toegankelijk zijn voor mensen met een motorische beperking of chronische ziekte. “Wij zijn verheugd dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de activiteiten die in de wijkcentra worden georganiseerd en overhandigen daarom met trots dit rapport aan Vitis Welzijn”, aldus Annemiek Koremans namens het Platform Gehandicapten Westland. Zij bood het rapport aan Annemieke Jansen aan in De Hunselaer in Honselersdijk.

Ruimte voor verbetering

De resultaten van het onderzoek bieden ook zeker ruimte voor verbetering. Zo kunnen sommige wijkcentra worden verbeterd met een aantal (bouwkundige) aanpassingen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat voorzieningen voor mensen met een auditieve of visuele beperking nog om extra maatregelen vragen. In het rapport staan per gebouw de resultaten en concrete aanbevelingen van het onderzoek. Platform Gehandicapten Westland en Vitis Welzijn zien samen toe op de uitvoering van de verbeterpunten. 

Einde bericht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Bakker, communicatie Vitis Welzijn, 0174 - 630358 of 06 - 20559985.