Regionale netwerkbijeenkomsten over toegankelijkheid van verenigingen

8 augustus 2014

Helaas is het voor mensen met een beperking nog steeds niet vanzelfsprekend om lid te
zijn van een vereniging. Gewoon omdat verenigingen niet altijd toegankelijk voor hen
zijn. De Week van de Toegankelijkheid organiseert komende weken drie regionale
netwerkbijeenkomsten onder het motto Welkom bij de club! Tijdens de bijeenkomsten
bespreken alle betrokkenen samen hoe verenigingen hun toegankelijkheid kunnen
vergroten. De toegang is gratis. Lees Ledenbericht Ieder(in)