Training ‘Veilig op pad met uw scootmobiel’ was top!

8 april 2024

Gisteren hield Platform Gehandicapten haar training ‘Veilig op pad met uw
scootmobiel. Ondanks de hoosbuien af en toe kijken de deelnemers en wij terug op
een geslaagde middag. 20 mensen hadden zich aangemeld voor deze training.
Vanwege het groot aantal deelnemers werden er groepen gemaakt. Een aantal bleef
binnen voor het theorie gedeelte (verkeersregels), hun praktijk volgde hierna.
De overige deelnemers ging naar buiten.
12 deelnemers hadden (nog)geen scootmobiel. Aan hen werden de ins- en outs van
een scootmobiel en het rijden ermee uitgelegd. Na de instructie gingen zij onder
leiding van 2 ergotherapeuten, van Pieter van Foreest, een adviseur en monteur van
Meyra de scootmobiel op en oefenen op het parkeerterrein van VELO. Daarna
hebben zij het uitgezette parcours met een aantal hindernissen gedaan. Gedurende
de training ging het steeds beter. Van angstige gezichten naar ontspannen
gezichten. Veel deelnemers vertelden naderhand, dat zij een top middag hadden
gehad.
Naast bovengenoemde groep waren er ook 8 deelnemers die al een scootmobiel
hadden. Hun ‘buiten gebeuren’ bestond uit 2 gedeelten, Het parcours en een rit door
de wijk. Hier werden zij begeleid door een aantal mobiele vrijwilligers.
Op de rit met begeleiding kwamen we veel dagelijkse obstakels tegen, een goede
oefening dus. De begeleiders stonden een aantal keren stil om uitleg te geven hoe je
met bepaalde obstakels om kan gaan. Ook voor de deelnemers met een scootmobiel
was de middag zeer geslaagd.
Met dank aan de vrijwilligers van het PGW, de ergotherapeuten van Pieter van
Foreest en de mensen van Meyra-Zoeterwoude.
De volgende training vindt op 22 mei p[laats in ’s Gravenzande.


=====
Noot voor de redactie
Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende.
De gegevens staan hieronder
Uiteraard bent u welkom om zo’n training mee te maken
Secretariaat PGW: Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm, info@pgwestland.nl of
tel.nr.06 34 95 99 99 (svp inspreken op voicemail)