Vastzetsysteem rolstoelen en scootmobielen

2 mei 2020

Op 1 juli gaan de nieuwe veiligheidseisen voor vastzetten van rolstoelen en scootmobielen
in. (In verband met het coronavirus is dit uitgesteld naar 1Januari) Uw rolstoel of scootmobiel moet dan goedgekeurde ‘ogen’ hebben waar de rolstoel of
scootmobiel vastgezet kan worden. Er moeten dan erkende stickers met een ‘haak’ bij de
vastzetpunten geplaatst zijn.
Reist u met de Rolbus of Regiotaxi en/of Valys? Kijk dan op uw stoel of die stickers erop
zitten. Zo niet neem dan contact op met de gemeente of Meyra voor het keuren van uw
rolstoel of scootmobiel.