A A A
PG Westland

Eigen bijdrage omhoog. Weet u dat?

De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alle mensen die thuis Wmo of AWBZ krijgen, gaat per 1 januari flink omhoog. Dit is het gevolg van het verdwijnen van de Wtcg-korting. Het CAK heeft hierover deze maand bij de rekening aan mensen bijgaande flyer gevoegd. De vraag is of deze voldoende informatie bevat om de belangrijke informatie tijdig te horen. Voor meer informatie klik hier